Budowa Arłamów ujeżdżalnia koni

PBH Fadom S.A. jest wykonawcą budynku Ujeżdżalni oraz infrastruktury z nią związanej w Arłamopwie w skład inwestycji pod nazwą Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo-Sportowego. 


Informacje o obiekcie:

Obiekt dwupoziomowy, przekryty dachem wielospadowym, mieszczący w przyziemiu hall wejściowy, węzły sanitarne ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne oraz maneż, na piętrze antresolę. Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym halowym w części maneżu i 2 kondygnacyjnym w części socjalnej. Znajdujący się na parterze maneż zaprojektowany jest na rzucie prostokąta, do którego dołączona jest część socjalna o regularnym rzucie tworząc symetryczną całość. 
BUDOWĘ ODWIEDZIŁ PREZYDENT LECH WAŁĘSA 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193