Jawornik Polski - stabilizacja osuwiska

Realizacja robót w ramach zadania pn „Stabilizacja osuwiska położonego przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Zapady”

 

Wykonywaliśmy oczepy stabilizacyjne i dostarczaliśmy zbrojenie i beton do wykonania pali.

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193