Budowa pawilonu górnego dla stoku narciarskiego

Budowa pawilonu górnego na stoku narciarskim ul.Pasteura w Przemyślu

Informacje o obiekcie:

Budynek położony na skarpie, powyżej ul. Pasteura, trzykondygnacyjny. Kondygnacja dolna obsypana z trzech stron gruntem, kondygnacja trzecia techniczna w wydzielonej części obiektu. Obiekt wcina się w istniejącą skarpę dolnym poziomem. Posadowienie na płycie żelbetowej. Podłoże gruntowe uwarstwione. Fundamenty posadowione w poziomie wody gruntowej.


Zaprojektowano budynek o całkowitej wysokości ~12.65m. Poziom "0" budynku przyjęto na powierzchni posadzki II kondygnacji i jest równy wysokości 343.15m.n.p.m. Wymiary budynku w planie ca. 60.25x13.15 m. Budynek jest załamany w planie.


stok narciarski

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193