Budowa łącznika w Arłamowie

PBH Fadom S.A. jest  wykonawcą łącznika w Arłamowie łączącego hotel z ujeżdżalnią koni i halą sportową


Informacje o obiekcie:

Obiekt infrastruktury komunikacyjnej łączący hotel z ujeżdżalnią koni i halą sportową. W części podziemnej zlokalizowano tunel dla potrzeb instalacyjnych. W części naziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne dla urządzeń (agregatornia, pompownia, rozdzielnia), klatka schodowa i winda. Przejście z hotelu do ujeżdżalni i hali sportowej znajduje się w części nadziemnej. Powierzchnia użytkowa netto 1008m2, kubatura 4435m3, długość 110,3m, wysokość maksymalna 16,53m. Obiekt ma wiele poziomów gdyż łączy obiekty posadowione na zróżnicowanych rzędnych na zboczu stoku.


 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193