OBWODNICA MIASTA PRZEMYŚLA


Generalny wykonawca Mota Engil C.E. z biurem budowy - w siedzibie P.B.H. "FADOM" S.A. w Przemyślu.
Wartość kontraktu na dostawę betonu opiewa na 9 000 000,0z

Dostawa betonu obejmuje:
  • Beton towarowy - 780m3
  • Beton palowy (kontraktorowy) - 6780m3
  • Beton konstrukcyjny mostowy - 19200m3
Termin zakończenia całości inwestycji szacuje się na koniec 2012 roku.


      Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. działając w konsorcjum z firmą TRANSBET Mariusz Grochowicz Sp.J. rozpoczęło dostawę betonu na budowę obwodnicy Przemyśla. Obwodnica połączy dwie drogi krajowe: nr 28 i 77; jej długość to niespełna 4 km. Przebiegać będzie przez kilka dzielnic Przemyśla m.in.: Budy Wielkie i Błonie. Droga przekroczy rzekę San, zatem konieczne będzie wybudowanie nowego mostu. Zakres prac obejmuje również budowę wiaduktu nad torami kolejowymi i budowę kilku przejść dla pieszych.

W grudniu ubiegłego roku odbyło się największe betonowanie w historii Przemyśla. Konsorcjum FADOM-TRANSBET wbudowało ponad 2000 m3 betonu w ławę fundamentową, podporę dla 60-metrowego pylonu mostu nad Sanem. Betonowanie trwało nieprzerwanie przez ponad 48 godzin.

 

O nas w prasie 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193