Budowa drogowego przejścia granicznego w Budomierzu

PBH Fadom S.A. jest wykonawcą Punktów Kontroli pojazdów w ilości 20 sztuk


Realizacja robót obejmuje:


Wykonanie,dostawę oraz montaż Punktów Kontroli pojazdów na podstawie dokumentacji konstrukcji zamiennej(dostosowanej do technologii prefabrykacji) opracowanej przez PBH Fadom S.A. i uzgodnionej z GW oraz biurem ,,S.TACHITEKCI,, Sp. Zo.o

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193