Budowa tunelu przełazowego pod wodociąg

PBH Fadom S.A. jest wykonawcą tunelu przełazowego pod wodociąg w km 653+353,32 na wężle S-5 obwodnicy Jarosławia stanowiącej część drogi krajowej nr.4 Jędrzychowie - Korczowa 

 Informacje o obiekcie:


-wymiary tunelu: szerokość 3m, długość 60m, wysokość 3mRealizacja robót obejmuje:


-prefabrykację żelbetowych przepustów skrzynkowych o wymiarach 300x150x100 cm

-wykonanie żelbetowej, oczepowej płyty dennej

-montaż tunelu z przepustów skrzynkowych

-wykonanie izolacji

-wykonanie obudowy dociskowej


 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193