Budowa przy ul. Padarewskiego

PBH Fadom S.A. jest wykonawcą budynków jednorodzinnych przy ul.Padarewskiego w Przemyślu.


Informacje o obiekcie:


-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na terenie działek nr 633/7, 633/8, 633/9 obr.201, przy położonych przy ul. Padarewskiego w Przemyślu.

-budowa 11 budynków jednorodzinnych  w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach, na terenie położonym przy ul.Padarewskiego w Przemyślu.Realizacja robót obejmuje:


-budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną

-zespół pięciu budynków wraz z  instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, w zabudowie szeregowej 

-zespół sześciu budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną.

 

 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193