Prace przy budowie budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego przy ul. Kazimierza Wlk. i Przecznica Wałowa w Przemyślu.

 

PBH Fadom S.A. jest wykonawcą budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego przy ul. Kazimierza Wlk. i przecznicy Wałowa w Przemyślu


 

 

Informacje o obiekcie:


Budynek jest kontynuacją istniejących pierzei o funkcji usługowej - z powierzchniami handlowymi, gastronomicznymi. Od strony ul. Przecznica Wałowa 4 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym. Od strony ul. Kazimierza Wielkiego wysokość stopniowana 3 i 4 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym, zrównująca z wysokością zabudowy sąsiedniej.

Powierzchnia użytkowa łącznie: 885,89 m2

Kubatura budynku: 4200 m3        Realizacja robót obejmuje:


-W dniu 16.03. 2011 rozpoczęto roboty archeologiczne związane z  realizacją inwestycji pod nazwą: budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego przy ul. Kazimierza Wlk. i Przecznica Wałowa w Przemyślu.

-budynek usługowo-handlowo-gastronomiczny oraz przecznicę Wałowa  


Budowa przy ul.Kazimierza Wlk.

 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193