P.B.H. „Fadom” S.A. podpisało umowę z pierwszym Inwestorem w Przemyskiej Strefie Ekonomicznej.

 P.B.H. „Fadom” S.A. wybuduje halę produkcyjną dla firmy REM II – pierwszego Inwestora w strefie.


Informacja o obiekcie:
- wymiary: szerokość 2x25 m,  długość 103 m, wysokość w kalenicy 7 m
- powierzchnia zabudowy 5200 m2


Realizacja robót obejmuje:
- projekt i wykonanie fundamentów,

- montaż konstrukcji stalowej,

- montaż obudowy z płyt warstwowych,

- wykonanie posadzki przemysłowej.

 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193