Budowa budynku zaplecza sportu w Arłamowie

       PBH Fadom S.A. jest wykonawcą budynku zaplecza sportowego przy powstającym boisku piłkarskim. Obiekty  wchodzą w skład inwestycji pod nazwą Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe.

 


           

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193