P.H.B. "Fadom" S.A. przejęło obowiązki Generalnego Wykonawcy powstającego Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "ARŁAMÓW"

P.B.H. „Fadom” S.A. jako Generalny Wykonawca wybuduje kompleks obiektów wchodzących w skład powstającego Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "ARŁAMÓW"

 

 

 


 

 

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193