Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A.
ul. Ofiar Katynia 26 
37-700 Przemyśl


telefon (+48) 016 678 01 93

fax (+48) 016 678 01 94

e-mail biuro@fadomsa.pl

 


Wyświetl większą mapę

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193