Beton

          FADOM S.A. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie produkcji i dostaw betonu. Naszymi klientami są zarówno duże firmy budowlane jak i drobni inwestorzy.

 

          Za priorytet stawiamy sobie wysoką jakość betonu i świadczonych usług, dlatego nasze mieszanki produkujemy tylko z atestowanych surowców.

 

          Materiały zakupujemy wyłącznie od dostawców, gwarantujących najwyższą jakość swoich wyrobów, popartą odpowiednimi świadectwami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi uprawnionych instytucji.

 

          Cały cykl produkcyjny jest komputerowo sterowany i kontrolowany przez wykwalifikowanych operatorów węzła, co gwarantuje uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów.

 

          Jakość naszego betonu jest ciągle monitorowana przez niezależne laboratorium Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej, zarówno w wytwórni betonu jak i na placach budów. Ponadto wprowadziliśmy system zakładowej kontroli produkcji.

 

          Dysponujemy nowoczesnym sprzętem transportowym do przewozu betonu o pojemnościach 6 i 10 m3 oraz pompami do betonu o wysięgu 19 i 41 m. Zapewniamy dostawy niezależnie od miejsca prowadzenia budowy.

 

          Ponad to oferujemy usługi doradcze dotyczące zastosowania i właściwości betonów.

 

Produkujemy następujące rodzaje betonów:  • betony chude

 

  • betony towarowe od C 8/10 do C 35/45 w różnych konsystencjach, klasach ekspozycji, stopniach wodoszczelności i mrozoodporności

 

  • betony na nawierzchnie drogowe i lotniskowe

 

  • betony hydrotechniczne

 

  • betony mostowe od C 16/20 do C 50/60 w różnych konsystencjach, klasach ekspozycji, stopniach wodoszczelności i mrozoodporności

 

  • betony samozagęszczalne

 

  • zaprawy murarskie

 

  • zaprawy cementowe i jastrychy

 

  • podbudowy i stabilizacje.

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193