W ciągłej sprzedaży posiadamy elementy prefabrykowane typowe najbardziej popularne.

 

W przypadku zamówienia pozostałych elementów prefabrykowanych termin ich realizacji do uzgodnienia.


Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów

 •          Płyta drogowa 300x150x15
 •          Płyta drogowa 300x100x15
 •          Płytka chodnikowa 50x50x7
 •          Krawężnik uliczny 100x30x15
 •          Krawężnik typ ciężki 100x30x20
 •          Obrzeża trawnikowe 100x30x8
 •          Ażurowe płytki parkingowe typ IKŚ
 •          Trylinka typ S
 •          Dyble DC H15


Elementy prefabrykowane dla kolejnictwa

 •          Płyta przejazdowa skrajna PRK I
 •          Płyta przejazdowa środkowa PRK II
 •          Ścianka peronowa H-70


Elementy prefabrykowane ogólnobudowlane


Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ

 •          300/60 (30)
 •          270/60 (30)
 •          240/60(30)
 •          210/60 (30)
 •          200/60 (30)
 •          180/60 (30)


Belki nadprożowe Typ L-19

 •          L19 N/270
 •          L19 N/240
 •          L19 N/210
 •          L19 N/180
 •          L19 N/150
 •          L19 N/120

 

Bloczki fundamentowe betonity

 •          38x25x14
 •          25x25x14


Elementy stropowe WPS /produkcja jednostkowa na życzenie klienta/


Deska ogrodzeniowa 248x30x8


Fundament słupka ogrodzeniowego 38x25x14


Płyty żelbetowe pokrywowe

 •          PP 144/60
 •          PP 120/60
 •          PP100/60


Elementy odwodnienia

Wodościeki

- 50x50

- 50x40

- 50x25

- 50x35

- 60x50

 

Wodościek skarpowy trapezowy

 

Wodościek trójkątny

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193