Dział projektowy PBH „FADOM" S.A. oferuje sporządzanie:

 

  • ekspertyz oraz opinii technicznych budynków zabytkowych, budynków mieszkalnych, budynków przemysłowych oraz kubaturowych obiektów inżynierskich,

 

  • projektów budowlanych  budynków hal przemysłowych i wszystkich obiektów inżynierskich w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania,

 

  • adaptacji projektów gotowych,

 

  • projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych itp.,

 

  • inwentaryzacji budynków i obiektów,

 

  • prowadzenie inwestycji „pod klucz" w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

 

          Ponadto wykonujemy wydruki na ploterze wielkoformatowym: A0, A1, A2, A3.

 

            PBH „FADOM" S.A. oferuje również przygotowanie inwestycji do realizacji - począwszy od opracowania koncepcji i uzyskania wszelkich uzgodnień, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji urzędowych, po nadzór autorski nad przebiegiem robót.

 

 

W przypadku zleceń na wykonanie projektu wraz z późniejszą realizacją stosujemy atrakcyjne upusty.

 

 


tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193