Usługi kosztorysowe

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów:

 

 • inwestorskie,

 • ofertowe,

 • powykonawcze,

 • szacunkowe.

 

Rodzaje wycen kosztorysowych:


 

 • wskaźnikowe zestawienia kosztów dla inwestycji i remontów
 • przedmiary robót i kosztorysy dla inwestycji i remontów
 • kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych
 • aktualizacja kosztorysów do obecnych cen

 

 

Wykonujemy kosztorysy na następujące prace budowlane:

 

 

 • budownictwo ogólne,
 • mieszkaniowe,
 • konstrukcje stalowe,
 • obiekty drogowe,
 • prace remontowe,
 • ocieplanie budynków.

 


Wszelkie usługi związane z kosztorysowaniem zawsze wykonujemy dokładnie i profesjonalnie.

 


Gdy zlecisz nam prace budowlane
kosztorys otrzymasz gratis.

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193