Zakres działalności

FADOM S.A. to przedsiębiorstwo budowlane zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, usługami projektowymi, kosztorysowymi, doradztwem technicznym oraz produkcją mieszanek betonowych i prefabrykatów betonowych a także produkcją gotowych elementów zbrojenia budowlanego.


Naszym atutem jest solidność i rzetelność wykonywanych usług oraz fachowa obsługa na każdym etapie współpracy z inwestorem. Jakość realizowanych przez nas robót gwarantuje ugruntowana, stale poszerzana wiedza techniczna zatrudnianego przez nas personelu oraz zaangażowanie nowoczesnych technologii i materiałów.


Zakres oraz specyfika przedsięwzięć realizowanych przez firmę tworzy szeroki i zróżnicowany wachlarz, obejmujący wykonawstwo obiektów mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, handlowych, sportowo - rekreacyjnych jak również nietypowych.


Strategicznym kierunkiem rozwoju firmy FADOM S.A. jest umacnianie pozycji firmy na rynku budowlanym, czemu służy nieustanne rozszerzanie zakresu proponowanych usług, sukcesywne podnoszenie ich jakości, dobór wykwalifikowanej kadry oraz stosowanie najwyższej jakości materiałów.


Naszą zaletą jest skrócenie w stosunku do konkurencji czasu realizacji inwestycji a tym samym możliwość zaoferowania inwestorom lepszych warunków, dostosowanie przedsiębiorstwa do przepisów w zakresie BHP i zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników.

tel. (+48) 016 678 01 93
fax (+48) 016 678 01 94
biuro@fadomsa.pl
www.fadomsa.pl
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "FADOM" S.A. , ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116193